Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη του Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ΕΣΠΑ (2007-2013), λειτουργεί η 3η περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) του Σχολείου μας. Συγκεκριμένα, το Ιδιωτικό Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Εκπαιδευτήρια Καλοσκάμη υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 επιπέδου-Β σε συνεργασία με καταξιωμένους επιμορφωτές. Τα σεμινάρια για το σχολικό έτος 2012-2013 έχουν διάρκεια 96 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην πύλη ενημέρωσης του έργου b-epipedo2.cti.gr.