Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2012

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2013

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2014

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2015

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2016

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2017

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2018

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2019

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2020

Πατήστε εδώ για τον ισολογισμό χρήσης 2021