Πρόγραμμα «Αυτόνομη δια βίου Μάθηση μέσω του Internet»

Το πρόγραμμα IALL (Internet for Autonomous Lifelong Learning) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2004 και χρηματοδοτείται από την δράση Socrates Grundtvig-2. Στόχος του είναι η χρήση του internet σαν εργαλείο αυτόνομης δια βίου μάθησης για ενήλικους μαθητές, με σκοπό αυτοί να βελτιώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Στο πρώτο έτος το πρόγραμμα εστιάστηκε στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και της πληροφορικής, στο δεύτερο έτος σε δεξιότητες επικοινωνίας σχετικές με την εύρεση εργασίας (βιογραφικό, συνέντευξη, επαγγελματική αλληλογραφία, κ.α.), και στο τρίτο έτος σε στοιχεία κουλτούρας (μουσική, γαστρονομία, εθνικά σύμβολα).

Κεντρικό προϊόν του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κέντρου πηγών όπου έχουμε συγκεντρώσει και ταξινομήσει όλες τις ιστοσελίδες με δωρεάν παιδαγωγικό υλικό σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Το κέντρο πηγών είναι συνεχώς εξελισσόμενο και αποτελεί – με βάση τα όσα σήμερα γνωρίζουμε – το μοναδικό τέτοιο κέντρο στο Ελληνικό internet! Σας καλούμε να το επισκεφθείτε στην διεύθυνση www.sec.ro/iall και να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, ώστε να τις προσθέσουμε.

Η διεθνής συνεργασία που υλοποιεί το πρόγραμμα IALL καθοδηγείται από την κα. Zsofia Pal του Soros Educational Center Foundation (Ρουμανία, M. Ciuc) και εκτός του Σχολείου μας συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Veb Consult s.r.l. (Ιταλία, Φλωρεντία) και Associazione Kelidon (Ιταλία, Μιλάνο). Η πορεία εκτέλεσης του προγράμματος περιλαμβάνει διεθνείς συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες συμμετέχουν καθηγητές και μαθητές του Σχολείου.