Εσπερινό Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο

Το Εσπερινό Γυμνάσιο & Εσπερινό Γενικό Λύκειο απευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους σπουδές, παρέχοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξελιχθούν πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, αρ. 45, παρ. 7, Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : Η φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο διαρκεί 3 έτη (τάξεις Α-Β-Γ), και στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο 4 έτη (τάξεις Α-Β-Γ-Δ). Τα Απολυτήρια Εσπερινού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ημερησίων Σχολείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών). Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε διδακτικές ώρες την ημέρα. Οι καθηγητές του Σχολείου είναι επιστήμονες ειδικευμένοι και καταξιωμένοι στην εκπαίδευση εργαζομένων μαθητών και ενηλίκων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Οι εξετάσεις είναι ενδοσχολικές σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επί πλέον, στην Δ Λυκείου οι μαθητές που επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά στις πανελλήνιες εξετάσεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Σε αυτήν την περίπτωση η εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων (1%) οι οποίες αντιστοιχούν στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Όσοι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου μας αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις, σημείωσαν πολύ αξιόλογες επιτυχίες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ :

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Εγγραφές γίνονται απο 20/5 ως 30/6. Μετεγγραφές από Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια επιτρέπονται ως τις 31/3. Μετεγγραφές από ΕΠΑΛ επιτρέπονται ως τις 15/10.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Πριν την έναρξη των μαθημάτων γίνονται προαιρετικά σεμινάρια πληροφορικής στην αίθουσα Η/Υ του Σχολείου. Το μάθημα αφορά τις βασικές ενότητες του Microsoft Office XP και γίνεται σε περιβάλλον Windows XP (Ελληνική έκδοση). Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας έχουν την δυνατότητα εξέτασης και απόκτησης Ευρωπαϊκής πιστοποίησης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ : Πιστεύοντας ότι η γνώση αποτελεί βασικό δικαίωμα του ανθρώπου, το Σχολείο μας προσπαθεί να παρέχει μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές επιλέγουν να επανέλθουν στα θρανία και να εξελιχθούν πνευματικά και επαγγελματικά. Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr), τα δίδακτρά μας είναι τα πιο οικονομικά ανάμεσα σε όλα τα Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής. Επιπλέον, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, γίνονται σημαντικές εκπτώσεις σε άνεργους μαθητές. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 10 μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο (Ν. 3842/2010, άρθρο 3δ) τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων δεν αποτελούν φορολογικό τεκμήριο.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ : Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς και με απρόβλεπτο τρόπο, πολλοί απόφοιτοι αποφασίζουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Οι πιο συχνές επιλογές τους είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (www.gsae.edu.gr) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (www.eap.gr).