Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Σχολείο μας συμμετέχει ενεργά με ένα πρόγραμμα στη δράση Grundtvig και ένα στη δράση Comenius του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δία Βίου Μάθησης. Εχoυμε ήδη ολοκληρώσει 5 προγράμματα της δράσης Grundtvig του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ και Δία Βίου Μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση καθηγητών και μαθητών με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον σχετικά με θέματα της εκπαίδευσης. Τέτοια προγράμματα Grundtvig-1 και Grundtvig-2 περιγράφονται παρακάτω και περιλαμβάνουν καινοτομίες όπως η μαθητοκεντρική μέθοδος, μελέτη της τοπικής κουλτούρας, κέντρο πηγών για αυτόνομη μάθηση μέσω internet, και επιχειρηματικά παίγνια και τεχνο-θεραπεία ως μεθόδους απόκτησης βασικών δεξιοτήτων. Επίσης, τρεις καθηγητές του Σχολείου μας έχουν κερδίσει ατομικές υποτροφίες Grundtvig-3 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.